Een stap op weg naar een Zero Emission luchthavenoperatie

Viggo, de afhandelaar op onder andere Eindhoven Airport, heeft in samenwerking met XYZ Dynamics een bestaande diesel vliegtuigtrap omgebouwd naar een volledig elektrische variant. Een deel van de benodigde investeringen zijn uit het MRE stimuleringsfonds gekomen. Door de krachtige samenwerking tussen partners uit de Brainport regio, die elk hun eigen expertise en ervaring hebben ingebracht, is innovatieve verduurzaming mogelijk gemaakt.

Verduurzaming van de luchtvaart

Viggo draagt actief bij aan de verduurzaming van de luchtvaart door goed te kijken naar de mogelijkheden van verduurzaming van materieel dat ingezet wordt op luchthavens. Het Ground Support Equipment (GSE) is voor Viggo de grootste gebruiker van conventionele energie.

ZeroEmissionViggo heeft de ambitie om, binnen haar financiële mogelijkheden, dé private afhandelaar te zijn met het meest veilige, duurzame en ergonomische afhandelmaterieel in West Europa in 2023. Dit sluit perfect aan bij de doestelling van bijvoorbeeld Eindhoven Airport om in 2030 een Zero Emission luchthaven te zijn.

XYZ Dynamics,  een startup uit Eindhoven die een visie heeft om de energie transitie te versoepelen voor de commerciële voertuigenindustrie, ondersteunt Viggo in het behalen van haar duurzaamheidsdoelen. Naast de elektrificatie van commercieel vrachtvervoer, zoals bestelbussen en vrachtwagens, richt XYZ Dynamics zich ook op het elektrificeren van GSE.

Doordat MRE, Metropool Regio Eindhoven, subsidies beschikbaar stelt voor bedrijven die innovatieve en duurzame oplossingen ontwikkelen is de mogelijkheid ontstaan tot het ombouwen van de bestaande diesel-vliegtuigtrap. Bij de start van het project was het niet zeker of de ombouw kosteneffectief mogelijk was. Een belangrijk vraagstuk voor de subsidie aanvraag, omdat de MRE enkel projecten subsidieert, die bij een succes uitkomst een grote impact gaan hebben op de economie voor de Brainport regio. Nu is er een ‘proof of principle’. XYZ kan het bewezen concept kosteneffectief internationaal gaan toepassen.

Krachtige samenwerking in de Brainport regio

Viggo heeft, in samenwerking met XYZ Dynamics en MRE, een mooie stap kunnen zetten in de weg naar een Zero Emission GSE-vloot.  Door onderling de beschikbare kennis en kunde met elkaar te delen is een mooi eindresultaat opgeleverd. Een vliegtuigtrap die volledig op stroom werkt. De aandrijflijn en stroombron zijn tegen veel lagere kosten in het bestaande voertuig ingebouwd als de aanschaf van een nieuwe unit. Ook is hiermee nauwelijks afval ontstaan; het voertuig heeft een tweede leven gekregen. Belangrijk om te vermelden is dat het voertuig niet alleen emissie loos is (en dus geen CO2 uitstoot in het milieu of andere deeltjes zoals stikstofoxiden in de (werk)omgeving, maar ook geluidloos. Hiermee is voor zowel personeel en reizigers een prettigere omgeving gerealiseerd die door het wegnemen van omgevingsgeluid ook nog eens veiliger is.