Build
the future.

De enorme groei in elektrisch personenvervoer, meer laadpunten, de opkomst van emissie-zones en schone vormen van energieopwekking laten zien dat we daadwerkelijk in een transitie zitten. Commercieel vrachtvervoer loopt hierin achter, terwijl deze groep voertuigen een groot aandeel heeft in de achteruitgang van de lucht- en levenskwaliteit voor nu en in de toekomst. XYZ Dynamics heeft een brede missie om de energietransitie te versoepelen, met een focus op gebruikers van commerciële voertuigen zodat ook zij vanaf 2025 in de binnenstad operationeel zullen zijn.

Convert &
transform.

XYZ Dynamics gevestigd in Brainport Eindhoven, de slimste regio van Europa, heeft als expertise de ontwikkeling van haar eigen high-end elektrische aandrijflijn welke dient als retrofit pakket. Dit retrofit pakket wordt gebruikt als:

  • Aandrijflijn om bestaande conventionele commerciële voertuigen om te bouwen naar elektrisch of hybride elektrisch.
  • Secundaire energieopslag module om ‘off the grid’ te opereren.

Our top 3 key values.

Track record

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Track record